Kompakt. Tilpasselig. Effektiv.

Hvis du skal udskifte dit gamle elevatorsystem, kan vi tilbyde en lang række muligheder – med eller uden maskinrum.

Udfordringen ved udskiftning er, at ikke to elevatorskakt er ens, og dør- og loftsåbninger varierer fra bygning til bygning. For at bevare bygningens støttestruktur er det vigtigt at bevare loftsåbninger og døroverliggere som de er samt at bruge eksisterende skinnefastgørelsessystemer, hvor det er muligt.

Vi tager "skræddersyet" meget seriøst. Vores systemløsninger kan tilpasses ned til mindste millimeter, den eksisterende skakt anvendes optimalt, og du kan undgå murerarbejde, afskæring og malerarbejder. Det reducerer ikke kun dine omkostninger, men også den mængde støv og støj, der produceres fra moderniseringen.

Vores løsninger spænder fra helt små elevatorsystemer til vores avancerede TWIN®-systemer. Sidstnævnte tilbyder helt nye muligheder for udvidelse af transportkapacitet uden at øge CO2-udslippet.

Dine fordele kort fortalt

  • Ingen ændringer af bygningens støttestruktur
  • Meget fleksibel anvendelse af eksisterende komponenter
  • Ideel brug af tilgængelig plads
  • Reduceret konstruktionsarbejde på stedet
  • Kortere monteringstider
  • Mindre støj og støv