Sikkerhed og operatøransvar

Kontroller at dit system overholder gældende lovgivning

Sikkerhed først! Derfor skal vi som minimum altid overholde gældende sikkerhedsbestemmelser. Det kræver stort omfattende ekspertise og ansvar.

Vi kender alle kravene og vil meget gerne hjælpe med rådgivning samt afklare spørgsmål som følgende

  • Hvad er dit ansvar som operatør eller medarbejder?
  • Hvor sikkert er dit elevatorsystem – selv om regelmæssige inspektioner ikke viser nogen fejl?
  • Hvilke foranstaltninger kan du træffe for at opfylde eksisterende krav og forhindre fare?

Den tyske forordning om industriel sikkerhed og sundhed (BetrSichV) er den afgørende bestemmelse for driften af elevatorsystemer. Den beskriver sikkerhedsbeskyttelse og sundhed i forbindelse med tilvejebringelse af arbejdsudstyr og brugen af det under arbejdet samt sikkerheden i forbindelse med overvågningsudstyr.

BetrSichV har ændret mange ting for operatører. Ifølge forordningen skal operatøren vurdere farer (§3 BetrSichV) eller foretage sikkerhedsrelaterede evalueringer (§15 BetrSichV) samt benytte de sidste nye og avancerede installationer til overvågning (§12 BetrSichV). Det er operatøren, der har det fulde ansvar for en sikker drift.
Regelmæssige inspektioner er i sig selv utilstrækkelige. Elevatorsystemer, der er taget i brug før 2003, var underlagt kravene på konstruktionstidspunktet, men de disse krav kan have ændret sig i dag.

Alle elevatorer med overvågning skal have været sikkerhedsinspiceret senest sidst i 2007. Vi anbefaler, at denne inspektion udføres snarest i henhold til "Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer" (EN81-80), medmindre denne inspektion allerede har fundet sted som en del af risikovurderingen eller for sig selv. Første trin er at identificere risici og komme med beskyttelsesforanstaltninger til at reducere sådanne risici.

Mange ældre elevatorsystemer – særligt dem, der er installeret før 1999 – lever ikke op til vor tids avancerede krav og bør eftermonteres herefter. I tilfælde af afvigelser anbefaler vi, at du opdaterer dit elevatorsystem trinvist for at minimere risikoen mest muligt. Vi kommer gerne ud til dig og fortæller om de forskellige muligheder.

thyssenkrupps egenudviklede "risikotrafiklys" letter risikovurderingen. Og i elevatorer, der serviceres af os, gør det vores serviceteknikere opmærksomme på eventuelle stadigt eksisterende risici. Risikotrafiklys omfatter nogle af de obligatoriske risiko- og sikkerhedsrelevante evalueringer, men erstatter dem ikke fuldt ud.